Sunday, 8 January 2017

LUFTA DHE UNIVERSI

LUFTA DHE UNIVERSI 

– Poemë futuriste nga Vladimir Mayakovsky 

– Përktheu Faslli Haliti


No comments: