Thursday, 26 March 2009

Hija e UNMIK-ut dhe dilemat e Kosovës

Nga Gjon KEKA*

Përpjekjet e Bashkësisë ndërkombëtare për të stabilizuar dhe qetësuar rajonin e Ballkanit kanë qenë të vazhdueshme, do mbeten dhe do jenë edhe më tutje një ndër pikat më të rëndësishme dhe strategjike për ardhmërinë e këtij rajoni në përgjithësi. Ato, jo vetëm kanë arritur që të krijojnë kushte të qartësimit dhe të vullnetit të përbashkët të palëve të përfshira në shuarjen e “zjarrit ballkanik”, por edhe hapjes së një faqeje të re dhe një vizioni të qartë drejt ...

Lexo tek Fjala e Lire

No comments: